Tầm nhìn

#1: Đầu tư tập trung cho lĩnh vực công nghệ di động, đào tạo phát triển con người, thương mại điện tử.

#2: Về mặt tin học cảm ứng: mục tiêu Phổ cập trình độ sử dụng công nghệ cảm ứng nhằm nâng cao hiệu quả công việc và thu nhập đầu người nhờ tận dụng sự tối ưu hóa những sản phẩm công nghệ mà chính người dùng đã mua và sở hữu.

#3: Đưa Việt Nam trở thành một trong những Quốc gia có trình độ sử dụng công nghệ cảm ứng hàng đầu khu vực, với kế hoạch 4 năm và cán đích năm 2017.

#4: Về đào tạo phát triển con người: tạo dựng một hệ thống chuyển giao san lấp khoảng cách giữa trường học và đời thực.

#5: Tối ưu hoá quy trình đào tạo nhằm xây dựng học viện kỹ năng chuyên đào tạo theo phương pháp phát triển kỹ năng theo đường thẳng do Nguyễn Minh Ngọc sáng tạo ra.

#6: Mục tiêu đào tạo ra những cá nhân vượt qua niềm tin giới hạn bản thân và bứt phá trong bối cảnh nhiều biến số mới.

Chiến lược

Về tin học cảm ứng:

#1: Tạo nhu cầu cho thị trường đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ cảm ứng. Từng bước định nghĩa thị trường thông qua các hệ thống kênh truyền thông có thể tạo hiệu ứng virut.

#2: Bổ sung kỹ năng cho các hệ thống doanh nghiệp hiện tại nhằm gia tăng biến số mới trong quy trình tuyển dụng.

#3: Định nghĩa chứng chỉ tin học cảm ứng và đưa dần vào tiềm thức mỗi cá nhân đồng thời triển khai phủ rộng.

#4: Tiến hành cấp chứng chỉ cho các hệ thống nhân viên doanh nghiệp hiện nay sau khi được đào tạo.

Về lĩnh vực đào tạo phát triển con người:

#1: Tối ưu hoá phương thức phát triền kỹ năng theo đường thẳng.

#2: Biên tập giáo trình sách cho phương pháp phát triển kỹ năng này nhằm phục vụ toàn quốc.

#3: Mở rộng các khoá thực hành có bài bản có chỉ dẫn sau đào tạo nhằm đưa học viên hiểu sâu kiến thức.

#4: Xây dựng cộng đồng học viên được trải qua môi trường đào tạo đặc biệt này.

Về bộ máy hoạt động:

#1: Tối ưu hoá hoàn toàn bộ máy theo mô hình kinh tế thị trường.

#2: Gia tăng các hệ thống liên kết dịch vụ chuyên nghiệp nhằm cung ra chất lượng tối ưu.

#3: Tuyển lựa nguồn nhân lực dựa trên hệ thống đào tạo sẵn có nhằm tạo lập văn hoá riêng và kết nối có cơ sở.